Co je certifikace budov

Environmentální certifikace budov jsou v podstatě nezávislé audity budov v různých fázích jejich životního cyklu. Tyto certifikace jsou pro komerční sféru dobrovolné a fungují jako transparentní důkaz kvality budov. Pro budovy financované z daní je trendem vyžadovat environmentální certifikace jako povinně (například v Německu nebo USA).

Environmentální certifikace budov vznikaly původně na národních úrovních, jako například certifikace BREEAM v Británii, LEED ve Spojených státech nebo CASBEE v Japonsku. Současným trendem je rozšířování některých certifikačních systémů mimo národní hranice na globání úroveň.

Základní rozdíl je mezi certifikacemi pro nové budovy, které přímo ovlivňují a auditují návrh budovy a proces stavby, a certifikacemi pro stávající budovy, které ovlivňují a auditují pouze procesy v budovách.

Certifikace pro novou výstavbu hodnotí budovy z hlediska jejich dopadu na životní prostředí.

Mezi hlavní oblasti hodnocení patří:

 • spotřeba energií a zdrojů
 • kvalita lokace stavby
 • kvalita managementu stavebního procesu
 • kvalita použitých materiálů
 • kvalita vnitřního prostředí
 • úroveň znečištění
 • odpadové hospodářství

U certifikací pro existující stavby patří mezi hlavní oblasti hodnocení:

 • management budovy a operační náklady
 • spotřeba energií a zdrojů
 • produkce a nakládání s odpady
 • kvalita vnitřního prostředí

 

     
reklama reklama