Projects

Green Building Club

Green Building Club is a regular networking event of the Czech Green Building Council, which in 2015 takes place once in every two months. Participants share interesting information in the field of green building in the Czech Republic. Learn more about the event and specific dates in our online calendar.

Green Building Club
more info

Green Walk - Green Talk

Green Walk - Green Talk je pravidelná odborná exkurze České rady pro šetrné budovy, která probíhá cca jednou za dva měsíce. V exkurzích nabízíme možnost poznat zajímavé udržitelné budovy a stavby s inovativními koncepty. Více o akci a konkrétní termíny se dozvíte v našem kalendáři.

more info

Hodnocení udržitelnosti inteligentních měst - Smart City

Města, která chtějí naplňovat koncept inteligentního města – Smart City, mají v dnešní době minimální nebo žádné nástroje na hodnocení, jak jsou v tomto směru daleko. Z tohoto důvodu vzniká v rámci částečně výzkumného projektu metodika hodnocení udržitelnosti inteligentních měst. Metodikou bude možné hodnotit jak udržitelnost, tak inovativnost a technologický rozvoj města či obce.

more info

Projekt zdravého vnitřního prostředí na českých školách

Špatná kvalita vnitřního prostředí je obecně velmi rozšířeným problémem, se kterým se potýká naprostá většina českých škol. Projektem zdravého vnitřního prostředí chceme na tuto skutečnost upozornit a zároveň zúčastněným školám prostřednictvím našich odborníků a členských společností nabídnout konkrétní řešení, jak vytvořit lepší podmínky pro výuku. Do projektu se v pilotní fázi zapojily dvě školy, a to ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna a ZŠ Mikoláše Alše v pražském Suchdole, ve kterých jsme po dobu čtyř dnů sledovali množství CO2, kvalitu denního a umělého osvětlení a hladinu hluku. Oba vzdělávací subjekty svým osvíceným postojem a zapojením do projektu ukázaly svou snahu pečovat o zdraví dětí a jejich pedagogů. Velmi si ceníme jejich zájmu a přístupu, který může být inspirací pro další školy v České republice, u nichž je zlepšení kvality prostředí nasnadě.

Projekt zdravého vnitřního prostředí na českých školách
more info

Specializovaná knihovna šetrných budov

The aim of the project is to offer the professionals, academics and students top quality literature specialised in the field of green building. The projects is taking place in cooperation with the National technical library and its launch is planned for autumn 2015.

Specializovaná knihovna šetrných budov
more info

Zdravá kancelář

Česká rada pro šetrné budovy se stala partnerem 2. ročníku soutěže CBRE Zasedačka roku a zaštítila odbornou kategorii Zdravá kancelář. Smyslem projektu je vzdělávat širokou nejen odbornou veřejnost v oblasti vlivu vnitřního prostředí kanceláří na zdraví, komfort a produktivitu.

Zdravá kancelář
more info
     
commercial commercial