Projects

Build Upon

BUILD UPON is an innovative two-year project financed from EU programme Horizon 2020 and 13 countries represented by their Green building councils take part in it. The project is focused on preparation and realisation of a longterm building renovation plan - National Renovation Strategies - to fit the energy efficiency legislation.

more info

Green Building Club

Green Building Club is a regular networking event of the Czech Green Building Council, which in 2015 takes place once in every two months. Participants share interesting information in the field of green building in the Czech Republic. Learn more about the event and specific dates in our online calendar.

Green Building Club
more info

Green Walk - Green Talk

Green Walk - Green Talk je pravidelná odborná exkurze České rady pro šetrné budovy, která probíhá cca jednou za dva měsíce. V exkurzích nabízíme možnost poznat zajímavé udržitelné budovy a stavby s inovativními koncepty. Více o akci a konkrétní termíny se dozvíte v našem kalendáři.

more info

Specializovaná knihovna šetrných budov

The aim of the project is to offer the professionals, academics and students top quality literature specialised in the field of green building. The projects is taking place in cooperation with the National technical library and its launch is planned for autumn 2015.

Specializovaná knihovna šetrných budov
more info

Zdravá kancelář

Česká rada pro šetrné budovy se stala partnerem 2. ročníku soutěže CBRE Zasedačka roku a zaštítila odbornou kategorii Zdravá kancelář. Smyslem projektu je vzdělávat širokou nejen odbornou veřejnost v oblasti vlivu vnitřního prostředí kanceláří na zdraví, komfort a produktivitu.

more info
     
commercial commercial